Астрологическата карта на Карлос Кастанеда

https://i.imgur.com/C89NLud.jpg

Астрологическата карта (рождения хороскоп) се построява според деня, часа и мястото на раждане на индивида и е абсолютно уникална за всеки. Тя дава информация за характера, талантите, качествата, слабостите, здравето, финансите, семейството, професионалната реализация, социалното положение. Чертае основните събития в живота на човека, проблемите, с които ще се сблъска, възможностите за личностно и духовно израстване.

Author signature

-V-