Снимки на жената-нагуал Керъл Тигс (Муни Александър)

https://i.imgur.com/hvs9Lrp.jpg

Карлос Кастанеда. "Дарът на Орела":

... Всяка жива твар е получила силата, стига да я желае, да търси излаз към свободата и да премине през него. За ясновидеца, който съзира този излаз, и за създанията, които преминават през него, е очевидно, че Орелът е принесъл този дар, за да увековечи съзнанието.

С цел да направлява живите твари към този излаз, Орелът е създал Нагуала. Нагуалът е двойно същество, на което е било разкрито правилото. Дали то е във формата на човек, животно, растение или друга жива твар, поради своята двойност Нагуалът е призван да търси този скрит коридор.

Нагуалът идва по двойки - мъжка и женска. Един двоен мъж и една двойна жена стават Нагуал, само след като правилото е казано на всеки от тях и всеки от тях го е разбрал и напълно го е приел.

За окото на виждащия един мъж Нагуал и една жена Нагуал се появяват като сияйно яйце с четири отделения. Противно на обикновения човек, който има само две страни, лява и дясна, Нагуалът има лява страна, разделена на два продълговати сектора, и дясна страна, също разделена на две.

Орелът е създал първите мъж Нагуал и жена Нагуал като ясновидци и незабавно ги е сложил в света да гледат. Предоставил им е четири жени воини, които са прикривачи, трима мъже воини и един мъж куриер, които те трябва да хранят, да развиват и да доведат до свобода. ...

https://i.imgur.com/5oV5b18.jpg

https://i.imgur.com/fNZ3Jke.jpg

https://i.imgur.com/wl1u1qe.jpg

https://i.imgur.com/PxKg9eE.jpg

https://i.imgur.com/uzUuGom.jpg

https://i.imgur.com/RxGLXBu.jpg

https://i.imgur.com/Er9laeJ.png

https://i.imgur.com/lZjasTp.jpg

https://i.imgur.com/DEbNx6n.jpg

https://i.imgur.com/A1Q9LY9.jpg

Author signature

-V-