Лиляна Анастасова "Наръчник за добри обноски"

(Важни условия за добър тон в обществото)

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/07/1822.250.jpg

ПРЕДГОВОР
УМЕНИЕТО ДА ЖИВЕЕМ

Всичко най-необходимо за живота, което трябваше да зная, научих в детската градина — твърди в своя бестселър под същото заглавие американският писател Робърт Фулгъм. Това са принципите:

„Споделяй всичко!
Не вземай чуждото!
Не се блъскай!
Изчисти каквото си изцапал!
Извини се, ако нараниш някого!
Работи всеки ден по малко — пей, рисувай и танцувай, но следобед си дремни!
Когато си навън, пази се от движението!
Бъди наблюдателен! …“

За европейците и за българите добрите обноски изискват още нещо. Французите го наричат Savoir vivre[1]. В българската детска гргадина няколко поколения не получиха онова възпитание, което много от нашите баби и майки можеха да им предадат. Схващането, че благовъзпитанисто е категория на буржоазната етика, пренебрегна принципите на доброто традиционно домашно възпитание и то почти изчезна от поведението ни.

В тази малка книга читателят ще си го припомни, ще затвърди увереността си в моралните традиции на нашия народ и преди всичко ще намери много общоприети в цяла Европа съвременни правила за добро поведение, които всеки човек трябва да владее при общуването си в семейството и обществото. По някои поводи ще прочетете действителни и забавни случки, наблюдавани от съставителката на сборника през годините, когато е работила като дипломатически преводач. ...

https://chitanka.info/book/1822-narychn … ri-obnoski

Author signature

-V-