Фридрих Ницше "Човешко, твърде човешко"

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/05/1474.250.jpg

Драги читатели,

Предстои ви една удивителна среща с духовния дневник на Фридрих Ницше, който ще излезе в два тома и е истинското интелектуално завещание на знаменития немски философ.

Всеки от фрагментите на този дневник е една своеобразна тема за нова цялостна книга, но тяхното очарование е точно в тази фрагментарност, издържана в метафоричната образност на Библията — библия на относителния морал…

https://chitanka.info/book/1474-chovesh … -choveshko

Author signature

-V-