Георг Хегел "Феноменология на духа"

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/15/5546.250.jpg

Издание:

Георг Вилхелм Фридрих Хегел. Феноменология на духа
Библиотека: Европейски мислители
Под общата редакция на Генчо Дончев и Любен Козарев
София, 2011
Издателство: „Изток-Запад“
Преводът е направен по изданието:
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Sämtliche Werke. Jubiläumsausgabe in zwanzig Bänden. Herausgegeben von Hermann Glockner. Dritte Auflage. Zweiter Band. Stuttgart 1951.
Георг Вилхелм Фридрих Хегел: Събрани произведения.
Юбилейно издание в двадесет тома. Под редакцията на Херман Глокнер. Трето издание. Втори том. Щутгарт 1951 г.
Книгата излиза в сътрудничество с Издателство „Европа“
Встъпителна студия, превод, обяснителни бележки и показалец на лицата: Генчо Иванов Дончев

ISBN 978-954-321-851-6

https://chitanka.info/book/5546-fenomenologija-na-duha

Author signature

-V-