Валери Динев "Страхът"

(Философско антропологичен анализ)

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/17/5959.250.jpg

Предговор.

Човек рядко чете книга за страха, но това не му пречи всеки ден да е в съприкосновение по един или друг повод с него. И аз подобно на другите хора изпитвам ежедневно това чувство, но никога не съм предполагал, че то ще стане обект за изследване от моя страна, докато не се сблъсках с него като модус на душата в лекционния ми курс по Философска антропология. Но дори и тогава не осъзнавах още неговата дълбочина и сложност до момента, когато в една книжарница в Кьолн не попаднах на книга, посветена на страха. Окончателното ми теоретично обвързване със страха стана чрез една антикварна книга от д-р В. Македонски, която случайно открих месеци по-късно.

Тъй като проблемът се оказа много сложен и многоаспектен, аз се опитах да създам тази книга, която за първи път ще срещне нашия читател със страха след 50 години пауза и има повече обзорно антологичен характер. Придържал съм се близко до авторите, за да може читателят по-добре да вникне в тяхното разбиране за различните видове страх.

Тази книга не би видяла бял свят без голямата помощ на моята съпруга А. Динева, на моите колеги от Философския факултет при СУ „Св. Климент Охридски“, на моите приятели от Германия, САЩ и България, които по различен начин допринесоха да създам тази книга за страха. Надявам се, че тя ще бъде едно начало за по-задълбочено изследване на един от най-важните модуси на човешката душа, съпътствуващ неговия живот от раждането му до смъртта.

https://chitanka.info/book/5959-strahyt

Author signature

-V-