Жан-Жак Русо "Изповеди"

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/01/393.250.jpg

Издание:

Жан-Жак Русо. Изповеди
Френска. Първо издание
Литературна група IV. Тематичен номер 3360

Редактор: Пенка Пройкова
Художник: Иван Кьосев
Художествено оформление: Иван Кьосев
Художник-редактор: Васил Йончев
Техн. редактор: Александър Димитров
Коректори: Йорданка Киркова, Лидия Стоянова

Дадена за набор на 18.IX.1972 г.
Подписана за печат през януари 1973 г.
Излязла от печат през февруари 1973 г.
Формат 84×108/32. Печатни коли 44 3/4. Издателски коли 34,01

ДИ „Народна култура“ — София, ул. Гр. Игнатиев 2-а
ДПК „Димитър Благоев“ — София, ул. Ракитин 2

https://chitanka.info/book/393-izpovedi

Author signature

-V-