Хенри Дейвид Торо "Живот без принцип"

Избрани произведения.

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/1f/7973.250.jpg

„Какво са историята, философията, поезията, та дори и най-доброто от тях, какво представлява най-отбраното общество, какво е най-прекрасно устроеният живот в сравнение с умението да съзираш отвъд видимото?“ Това са едни от най-често цитираните редове на американския писател Хенри Дейвид Торо (1817–1862). Неговите книги разгръщат историята на една духовност, която постига висшите екзистенциални закони в пълнотата на единението с Природата. Торо пише не само за това как е живял, но преди всичко за това, че е съумял да живее истински — сътворявайки дните си, както поетът сътворява поемите си.

Отвъд океана и в Европа расте култът към този изключителен писател, в когото читателите откриват всичко, от което се нуждаят: поезия, философия, екология, житейска позиция, духовен ръст, пример за социално поведение.

Предлаганият сборник съдържа най-представителното от произведенията на Хенри Дейвид Торо.

https://chitanka.info/book/7973-zhivot- … izvedenija

Author signature

-V-