Валери Динев "Животът"

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/22/8837.250.jpg

Предлаганата на читателите книга, посветена на „живота“, има повече антологичен характер и е насочена към изучаващите систематично на проблемите на философската антропология. Проблемът човешки живот е вълнувал философите от най-дълбока древност и независимо от това той си остава един от най-трудните и като реализация и като научно овладяване. Надявам се, че с тази малка книга за живота ще постави началото на по-мащабни научни занимания в областта на философската антропология.

https://chitanka.info/book/8837-zhivotyt

Author signature

-V-