Валери Динев "Въведение в практическата философска антропология"

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/21/8571.250.jpg

Валери Динев е професор д.ф.н. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Чете курс по философска антропология. Специализирал е в САЩ, Германия, Гърция, Англия и Италия. Автор е на редица книги по философска антропология.

Тази книга е написана в духа на най-добрите философско антропологични традиции, свързани със създаването на умения и навици, чрез практически съвети. От векове философите са търсели такава форма на мъдрост, която най-лесно да бъде прилагана от хората в техния ежедневен живот. Философската система е едно, а практическата житейска мъдрост — друго.

Затова трябва да открием онези житейски максими и правила за поведение, които ще ни помогнат да избегнем житейските несгоди и ударите на съдбата, с надежда, че ако не можем да имаме недостижимото съвършено Щастие, поне да успеем да извоюваме относително щастие, състоящо се в липса на болка. В този дух са: „Наръчник за живота“ на Епиктет, „Към себе си“ на Марк Аврелий, „Нравствени писма до Луцилий“ на Сенека, „Афоризми за житейската мъдрост“ и „Изкуството да бъдем щастливи“ на Артур Шопенхауер и др. Уловил силата на тази форма на въздействие на мъдростта Лев Толстой написва своите: „Пътят на живота“, „За всеки ден“ и „Кръг четива“, където човек може да коригира поведението си ежедневно. Ето ви един пример: „Трябва да бъдем винаги радостни. Ако радостта се свършва, търси в какво си сбъркал“.

https://chitanka.info/book/8571-vyvedenie

Author signature

-V-