Дзенбудизъм

(Въведение)

Оригинални текстове

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/05/1402.250.jpg

Кой е Буда?
Какво е Буда?
Какъв е звукът от пляскането на една ръка?
Има ли кучето природата на Буда?
Защо нещата умират?
Кой е Пътят?
Какво е Дзен?

Тази малка книга има необозримо по богатство съдържание. Чрез стародавни загадки (коан), притчи и диалози от и за прочути учители по Дзен читателят може би ще се докосне до мъдростта на дзенбудизма. Изящни по форма, оригиналните текстове ще преведат съзнанието на европееца отвъд пределите на традиционната логика.

Стремежът при съставянето на книгата бе текстовете да са подредени приблизително според времето на появата им.

https://chitanka.info/book/1402-dzenbudizym

Author signature

-V-