Фирдоуси "Шах-наме"

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/1f/8134.250.jpg

Встъпление от автора

    Реших, додето на света живея,
    преданията стари да възпея.
    Затуй отправих не една молба
    под меча на превратната съдба.
    Навярно нямам още много време
    и друг със моя труд ще се заеме.
    А при това — от средства съм лишен,
    не знам какво ще стане някой ден!
    Навред край мен бушуваше войната,
    бе тясна за мислителя страната.
    В съмнения летяха час след час;
    заветната мечта спотайвах аз.
    И никъде не виждах мъж достоен,
    опора във труда ми неспокоен…
    Но славно е, когато мисълта
    се вдигне като песен над света!
    Приятел имах, дружбата — голяма,
    като две ядки в орех бяхме двама.
    „Харесва ми — той рече, — че си смел
    по благороден път си ти поел.
    Ще ти предам една прастара книга,
    за бъдещите стихове ти стига.
    Вземи перото, имаш чувство — жар,
    и за юнашки песни чуден дар.
    Възпей царете наши стародавни
    и ще заслужиш почести преславни.“
    Той ми донесе книгата заветна
    и сякаш че над моя дух просветна.

Встъплението към „Шах-наме“ се явява като традиционно авторско предисловие, предшествуващо самотоповествование — историята на царете. Естествено е за дълбокото средновековие обръщението към бог, последвано от характерни и оригинални за сасанидската поезия стихове — възхвала на разума. По-нататък Фирдоуси разказва за сътворението на света, човека, слънцето и луната. Следват: възхвала на пророка и неговите сподвижници и преки приемници; за произхода на „Шах-наме“ — как са били събрани древните предания в една прозаическа книга — така нареченото Мансуровско Шах-наме; за рано загиналия поет Дакаки, който пръв се опитал да пресъздаде в стихове древните предания.

За старите пехлевийско-сасанидски хроники Фирдоуси споменава и в раздела, условно озаглавен „От автора“.

Встъплението завършва с възхвала на Абу-Мансур и султан Махмуд, с чието име легендата свързва създаването на „Шах-наме“.

Гениалната епопея на Фирдоуси продължава с описание на тридесетгодишното царуване на Кеюмарс — първият от древните и легендарни властелини.

https://chitanka.info/book/8134-shah-name

Author signature

-V-