Поемата за моя Сид

(Според критическия текст на Рамон Менендес Пидал)

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/1d/7478.250.jpg

Вместо предговор

Поемата за моя Сид, издадена от Българската академия на науките в своя цялостен обем (увод, текст с насрещен превод, бележки, речник и библиография) за пръв път в България, е от особено значение за българската културна общественост.

Подобно на своята посестрима Песента за Роланда, издадена от Софийския университет преди 40 години, сега Поемата за моя Сид излиза на бял свят и се явява в своя пълен облик.

Обширният историко-литературен увод към поемата излезе в отделна книжка през 1980 г. Затова в сегашното издание този увод е даден в съкратена форма.

Поемата за моя Сид заедно с Песента за Роланда откриват бляскаво епохата на романския героичен епос. Създали литература в многобройни издания, изследвания, тълкуване и разпространение (вж. библиографията на това издание), те и досега са предмет на нови занимания. Тяхната слава е неувяхваща, както е неувяхващ споменът за техните герои.

България обича и цени старинните епични поеми и, като представя сега на българския читател испанската Поема за моя Сид, тя се приобщава така към световната култура.

https://chitanka.info/book/7478-poemata-za-moja-sid

Author signature

-V-