Зенон Кошидовски "Библейски сказания"

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/1b/6946.250.jpg

Разглеждайки Стария завет като източник на полезна информация за поредица от исторически събития, Зенон Кошидовски дава по един изключително увлекателен начин разумно, логично и научно обяснение за библейските събития и истории.

Зенон Кошидовски (1896–1978) завършва Ягелонския университет след възстановяване независимостта на Полша след Първата световна война. В началото на 20-те години на XX век приема идеите на полските експресионисти. В началото на Втората световна война емигрира в САЩ, където живее до 1951 г. Завръща се в Полша и се отдава на литературно-публицистична дейност по значими общочовешки теми.

https://chitanka.info/book/6946-biblejski-skazanija

Author signature

-V-