Жечка Горчева "Крилатото момче"

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/14/5260.250.jpg

Предговор

В тази книга са поместени 52 предания и легенди, свързани с имената на селища, реки, местности и наименования е нашата страна. Данните за тях събирах из много краища на България в продължение на 15 години.

Макар и разнообразни по тема, във всички тях се разкриват характерните особености от творчеството на народните разказвачи.

В някои предания и легенди се съзира основата на действително историческо събитие, станало на определено място и време, както и имена на хора, играли известна роля в съдбините на българския народ. Но към това има такава творческа измислица, че истината едва-едва прозира.

Но колкото и да е трудно да се отдели действителността от легендарното, ако се тръгне из нашата земя по имената на селища и реки, планини и местности, в съзнанието на всеки човек ще се изгради мисълта за мълчаливия подвиг на храбрия български народ по времето на османското робство. Тогава ще заблестят като бисери безценни многото примери на безпределна обич и самопожертвование на нашите предци при запазването на вярата и честта.

Именно в преданията и легендите е неписаната героична история на нашия народ, създавана през столетията и съхранила до наши дни прекрасните духовни качества на българина — обич към всичко родно, трудолюбие, доброта, гостоприемност.

Ние сме длъжни да запазим известното до днес, което безмилостното време бърза да заличи и да го предадем на бъдните поколения, за да обичат и те безрезервно своя род и родина като своите предци!

Авторката

https://chitanka.info/book/5260-krilatoto-momche

Author signature

-V-