Жечка Горчева "Вградената невеста"

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/0f/3917.250.jpg

Предговор

Драги читатели,

Постарах се чрез моите легенди и предания да направите една разходка из миналото по нашите земи. Тя ще ви изправи пред страшни картини на люта бран, на грабежи и насилия от страна на поробителите към онеправдания народ, но и пред силата на любовта към вярата и свободата. В нея ще видите един мълчалив героизъм на обикновените хора в отстояването на вековните традиции и нрави.

Безпределната обич и самопожертвование на нашите предци при запазването на вярата и честта са възбудили възхвала и почит у техните сънародници, които са дали имената им на съответните селища, реки, мостове, местности и други, които са се запазили и до днес.

При тези предания обаче историческото е неразделно преплетено с фантастичното и митологичното.

Написах тази скромна книга, защото мисля, че останалите развалини от градове, крепости и манастири, както и романтичната красота на всякакви природни забележителности неминуемо подбуждат любопитството на тези, които са ги видели, и те искат да научат преданията за тях.

Авторът

https://chitanka.info/book/3917-vgradenata-nevesta

Author signature

-V-