Ричард Бенет "Търсене на бога"

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/26/9800.250.jpg

„Търсене на Бога“ е написана за хора, които все още търсят целта и смисъла на своя живот, от един, който ги е намерил.

Ричард Бенет изследва истинността на християнството и целта на християнското учение.

Кой е бил в действителност Исус Христос — месия на еврейския народ, спасител на света, цар или бунтовник?

Сериозно и убедително, като познавач на Библията, авторът подбира нейните думи, за да представи Божия план за човечеството.

В подножието на кръста човекът, който търси Бога, се среща с Бог, който търси човека. Това е крайната точка на търсенето.

https://chitanka.info/book/9800-tyrsene-na-boga

Author signature

-V-