Дейвид Гудинг "Прозорец към Рая"

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/26/9791.250.jpg

Една от най-прелестните особености на Евангелието от Лука е начинът, по който то описва Христос като Закрилник и Спасител на отхвърлените и угнетените. В „Прозорец към рая“ са разгледани някои от случаите, в които такива хора се обръщат и биват възстановени от Христос. Изследванията на автора са задълбочени, но представени лесно разбираемо и увлекателно.

https://chitanka.info/book/9791-prozorets-kym-raja

Author signature

-V-