Мариана Тинчева-Еклесия "Живот за вярата"

(Най-важни моменти от живота на Анемари Крюгер и пътя й в бахайската вяра)

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/20/8309.250.jpg

През хилядолетната история на човечеството стремежът на най-светлите му умове е бил към осъществяване на една мечта, древна колкото и човешкия род. До нея са се докосвали безброй мъже и жени през отминалите епохи; тя се е проявявала във възникването на нова религия; тя често е била носена от проницателни държавници, хуманисти и философи с благородни помисли. Намирала е израз и в спонтанно избухнало въстание на обикновени хора против тиранията.

Възникването на Бахайската религия е исторически резултат от стремежа на хората към по-справедливо общество, освободено от заблужденията и предразсъдъците на миналото. Нейното широко разпространение в света се дължи на преданата и всеотдайна работа на такива труженици като Анемари Крюгер, за която България стана последна родина.

https://chitanka.info/book/8309-zhivot-za-vjarata

Author signature

-V-