Джон Ленокс "Държавност и вяра"

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/26/9781.250.jpg

Джон Ленокс е професор по математика в Оксфордския университет, като редовно преподава и в други академични институции. Той е международно известен говорител по теми относно границите между наука, философия и религия. Автор е на редица книги, разглеждащи връзката на науката с християнството. Участвал е в серия телевизионни диспути с някои от водещите в света мислители-атеисти.

На български език са издадени неговите книги „Погребала ли е науката Бога“ (Пенсофт, 2005), „Християнството — опиум или истина“, „Дефиниция на християнството“ и „Ключови библейски понятия“ в съавторство с проф. д-р Дейвид Гудинг (Верен, 1997).

Настоящата брошура представлява слово, произнесено от него на 25 юни 2013 г. по време на традиционната молитвена закуска в британския парламент, където ценностите на християнството се тачат и уважават и повечето от депутатите на парламента са активно практикуващи християни.

https://chitanka.info/book/9781-dyrzhavnost-i-vjara

Author signature

-V-