Жечка Горчева "Давид и Голиат"

(Библейски разкази)

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/1a/6709.250.jpg

Предговор

У всеки човек има копнеж за спокойствие и вътрешно равновесие, за душевен мир. Този копнеж е отразен в творбите на хиляди поети, писатели, художници, композитори. Цицерон е казал: „Предпочитам несправедлив мир пред справедлива война“. Няма нищо по-ценно в света от душевния мир. Често пъти ни се струва, че душевният мир зависи от обстоятелствата, но това не е вярно. Има хора, които са спокойни и в най-тежки ситуации, както има и такива, които не са спокойни дори и в най-хубавите мигове на своя живот.

Душевният мир е дисциплина, самовладеене, липса на страх и омраза, разкаяние за греховете ни, новорождение. Този мир се придобива, когато живеем в разбирателство с ближните си. Необходимо е да знаем, че изграждането на този прекрасен дворец на радост и щастие в душите ни не става за ден, два. Всеки ден и час ни предстои да контролираме мислите си, да се запасяваме с големи дози вяра и надежда, да изхвърляме от себе си съмненията, страха и омразата.

Ще имаме душевен мир, когато изпълняваме законите на Бога, когато общуваме с природата, със себе си.

Той е една възвишена мисъл, чрез която истината блясва пред вътрешния ни взор, една молитва, която ни устремява към Бога. Ще имаме душевен мир, когато почувствуваме връзката си с Твореца на всемира и станем частица от голямото Божие семейство.

Искаме ли вътрешно равновесие всред хаоса на този тъй тревожен свят, нека потърсим Бога. Той е мир и душевно спокойствие.

Написах тези разкази на теми от Библията за хората от всички възрасти и националности, за да им помогна да намерят по-лесно пътя към душевния си мир, за да им вдъхна вяра и любов към нашия Създател.

Библията е най-голямата книга на този свят. Тя е вечно актуална със своите географски и исторически познания, с литературните си качества, с пророчествата, които винаги се сбъдват. Но тя е малко трудно разбираема за голям кръг читатели и затова аз се постарах да извлека от нея писания, които да направя достъпни за всички. Всъщност моята голяма цел е да възбудя интерес у мнозина към това велико Божие творение.

И аз вярвам, че който прочете тези мои малки разкази, неминуемо после ще отвори Голямата книга и тя ще му стане вечен спътник в живота.

От авторката

https://chitanka.info/book/6709-david-i-goliat

Author signature

-V-