Вернер Гитт, Карл-Хайнц Ванхайден "Ако животните можеха да говорят"

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/25/9602.250.jpg

АКО ЖИВОТНИТЕ МОЖЕХА ДА ГОВОРЯТ…

Животните притежават ефикасни комуникационни системи, с които се разбират помежду си. Но те не могат да разговарят с нас на човешки език. Затова авторите са се вживели в тях и са станали техни говорители. В един мислен разговор животните повдигат възможни въпроси и сами им отговарят. Благодарение на този метод авторите са представили материали разказвателно, живо, увлекателно и въпреки това безупречно от научна гледна точка.

Целта на тази книга е да заговори на всеки — млад или възрастен, експерт или неспециалист.

https://chitanka.info/book/9602-ako-zhi … a-govorjat

Author signature

-V-