А. Ф. Александров "Числа и съдби"

(Ключ към разбиране на миналото, настоящето и бъдещето)

ОТ АВТОРА

Вие държите в ръцете си втората книга, която продължава да разглежда започнатото в „Нумерология“. Рождената дата — ключ към опознаване на човека — тема за цифровата психоанализа или по-точно — за цифровия анализ на различните дати. През дългите години на провеждане на курсове по авторската си методика се убедих, че повечето от слушателите ми твърде тясно и ограничено възприемат предлаганите им методи. Обикновено те се съсредоточават само в анализиране на рождените дати и избягват останалите.

Но тъкмо практическите занимания по време на курсовете ме убедиха, че, общо взето, всички слушатели се интересуват от анализирането по дати на събитията, които се случват в Русия и по света. Според мен просто ги мързи да използват знанията си по цифров анализ, за да проучат датите на различните събития. А когато им предлагам вече готово изследване на датите на днешни или исторически събития, интересът винаги е много голям.

Въз основа на дългогодишната ми преподавателска дейност възникна идеята да напиша книга, която ще разкрие пред всички читатели на „Нумерология“ колко широки са рамки те на цифровия анализ. Сега аз съм убеден, че дори огромният брой най-различни примери, дадени тук, не са в състояние да разкрият всички възможности на тази нова наука за числото, която вече не е нумерология не само по формата, но и по целите, задачите и възможностите си.

Честно казано, като автор и човек, който е разработил цифровия анализ, понякога се чувствам засегнат, когато чувам дори от курсистите си фрази като: „нумерология“, „гледане“ или „надникване в съдбата“. Трябва да знаете, че при създаването на цифровия анализ съм си поставял съвсем други цели и задачи.

Като математик по образование и начин на мислене съм се стремял да създавам научни методи, които да са лесни, да не кажа — елементарни, разбираеми и достъпни за всеки човек или специалист (дори в областта на хуманитарните науки — филолози, историци, които панически се страхуват от математиката). Нещо повече, получените резултати могат да се приемат за елементи на истината, защото самата истина най-вероятно е необяснима. Понеже дори Слънцето, което всеки ден виждаме, вече не е нищо повече от „снимка от миналото“, тъй като неговата светлина стига до Земята за 8 минути, което означава, че ако нашето светило изведнъж угасне, ние ще продължим да го наблюдаваме още 8 минути.

Разработените методи са уникални, защото могат да се използват във всяка област на човешката дейност. В бъдеще планирам да напиша книга с достатъчно точното заглавие: „Всичко е число“. Това го е казал лично великият Питагор, който е бил почитан в Гърция като потомък на боговете. Книгата, която ви предстои да прочетете сега, е първи опит да убедя хората (потенциални читатели и ползватели на цифровия анализ), че познаването на дадените методи е не просто интересно, но и твърде полезно.

Ако се стремите да бъдете добри родители, тази книга ще ви бъде много полезна: тя ще ви позволи да намерите общи теми за интересни разговори и дискусии с детето си, което също като вас се нуждае от цифров анализ, защото животът е пред него, следователно трябва да знае за околните много повече.

И накрая. Тази книга ще ви помогне по-задълбочено да вникнете в тънкостите на цифровия анализ, защото ще може те да проследите разсъжденията ми относно анализа на най-различни дати. Най-добрата практика е правилната практика. Знае се, че в дворянските семейства децата са били обучава ни по един доста елементарен, но сигурен начин: карали са ги да препишат няколко книги, след което те са запомняли как се пише правилно и как се поставят препинателните знаци. Във втората си книга ви предлагам да видите как правилно да анализирате различните дати, за да не допускате досадни грешки при използването на цифровия анализ на практика. В противен случай може да стане като в следния пример.

Един мой приятел решил сам да се заеме със семейна диагностика по рождени дати, след като три вечери бяхме разговаряли на тази тема. Трябва да отбележа, че по онова време книгите ми още не бяха издадени, така че той се ограничил само с чутото. Известно време, след като бяхме разговаряли, той ми се обади и ме покани за диагностиката си, за да ме смае с познанията и гениалната си способност „да възприема от прима виста“, каквато (според него) притежава.

Отиваме на уговореното място, приятелят ми кани на събеседване една млада и приятна наглед жена, а аз заемам мястото на зрител до него, без да казвам на жената, че съм автор на дадената методика.

Разговорът започва.

Приятелят ми (след като е направил изчисленията по рождената дата на жената):

— Най-напред искам да отбележа, че сте доста глупава по рождение…

Жената:

— Не съм го забелязала, защо смятате така?

Приятелят ми:

— Защото имате само една цифра 9 в психоматрицата, което значи, че сте глупава.

Аз (обаждам се, защото разбирам как се чувства „жертвата“ на цифровата психоанализа):

— Извинявай (обръщам се към приятеля си), но и аз съм с една деветка. Значи, според твоята версия съм глупак, така ли?

Приятелят ми:

— Нима? Не знаех, че си толкова глупав…

Нека спрем с диалога дотук. Ще кажа само, че трябваше да помоля диагностика любител да се премести и сам да проведа събеседването, безплатно (като извинение) и без нападки срещу умствените способности на жената. Тя остана много доволна, но най-важното е, че се съгласи, че става дума наистина за нея и нейното семейство.

Както сами можахте да се убедите от дадения пример, приписването на собствено значение на параметъра „една деветка“ се превръща не само в грешка, но и в конфликтна ситуация. Доста често, когато провеждам курс по цифров анализ, ме питат: „Защо сте толкова сигурен, че вашата трактовка на цифрата е единствено вярна? Може моят вариант да е по-правилен, а вие го смятате за погрешен?“ Винаги отговарям следното: „Преди да предложа своите значения на вас и на всички читатели, няколко години съм ги проверявал в практиката и не съм открил противоречия, а вие сте измисли ли своето значение току-що.“

От всичко казано дотук следва един доста интересен и полезен извод: всяка истина трябва да бъде проверявана само в практиката. Точно затова във втората си книга съм дал голям брой примери при използването на цифровия анализ на различни дати в практиката. Но време е да преминем към по-интересното и полезно занимание — да започнем да четем книгата, която ще ни помогне да изкачим по-нагоре стъпалата на новото знание.

Приятно четене и среща с новите знания!

С уважение, А. Ф. Александров

https://chitanka.info/book/2094-chisla-i-sydbi

Author signature

-V-