Хазрат Инаят Хан "Космическият език"

(Мистичните учения на суфиите)

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/0b/2980.250.jpg

Без вино — пиян; без храна — сит; обезумял, забравил за храна и сън; крал, облякъл проста дреха; не от въздуха, не от земята, не от огъня, не от водата — безбрежно море. Той притежава стотици слънца и луни. Мъдростта му не е взета от книгите, истината го е направила мъдър.

Руми

--

Суфизмът никога не е имал начало, той никога не е възниквал като историческо явление, съществувал е винаги, защото светлината винаги е била вътрешната същност на човека.

Първият пророк бил Адам, първият човек на земята е притежавал мъдростта. С течение на времето истината била изгубена. Когато дошъл Христос, суфиите били сред първите, които чули учението му, по времето на Мохамед суфиите от планината Джафа първи откликнали на призива му.

Суфизмът проникнал в Персия, откъдето велики поети-суфи — Хафиз, Руми, Шамс Табризи, Саади, Омар Хаям, Низами — предали на света тайната вътрешна мъдрост на суфизма.

Тук и сега един от тях, съвременният индийски мистик-суфи Хазрат Инаят Хан (1882–1927) излага своето учение за Музиката, Мистицизма на звука и Силата на словото, за магнетизма на съществата и предметите, за интуицията и вдъхновението, за тайните на цветовете и звуците, вибрациите и ритмите, за изгубеното слово и космическия език.

Нека се потопим в хармонията със съществуванието, в един глас от друго измерение, по пътя към безкрайното съвършенство.

https://chitanka.info/book/2980-kosmicheskijat-ezik

Author signature

-V-