Дан Милман "Пътуванията на Сократ"

Предговор към българското издание, от автора Дан Милман.

Сърдечен поздрав към моите български читатели!

С вашето географско разположение и история, свързана с тази необятна, многонационална страна, наричана с общото име Русия, вие имате уникалната възможност да оцените по достойнство сърцето и душата на тази история. За онези от вас, които вече са прочели моята първа и най-известна книга, „Пътят на мирния войн“ (за първи път публикувана през 1980 г.), настоящата творба ще даде поглед навътре към предисторията — едно по-дълбоко разбиране на характера и духа на служителя в старата сервизна бензиностанция, когото срещнах през 1966 г. в Бъркли, Калифорния.

По онова време той не пожела да ми разкрие името си, но по един странен начин ми напомни за древногръцкия философ Сократ — както и започнах да го наричам.

Тъй като съм роден под знака Риби, за мен границата между будната реалност и сънищата е малко размита — така че както аз, така и човекът, когото наричах Сократ, имаме два живота — единият действителен, а другият литературен. Прототипът на Сергей Иванов (Сократ) наистина е реално съществуващ човек, когото срещнах в една звездна декемврийска нощ преди много години. Въпреки това е по-добре читателят да възприема тази книга, както и по-ранните ми публикувани истории, като художествени романи, за да бъдат избегнати всякакви догадки относно съотношението на фактите и творческите измислици в тях. И все пак, дори измислицата разкрива скрити факти. Или ако се изразя с думите на Пабло Пикасо, „Изкуството е лъжа, която ни помага да видим истината“.

Когато пишех тази история, целта ми беше трояка: първо, да отговоря на многобройните въпроси за Сократ, задавани от читателите; второ, да засвидетелствам своята благодарност и уважение към част от предшествениците в рода си; трето — да проверя дали съм способен да напиша един приличен литературен роман. Но в крайна сметка всъщност исках да разкажа една история, актуална и за нашата съвременност, да опиша как едно момче се превръща в мъж, защо един мъж става войн и как един войн постига вътрешен мир.

Малко неща днес са толкова важни, колкото наличието на ярък пример, демонстриращ как може да бъде разкъсан омагьосаният кръг на насилието и отмъщението, които продължават да измъчват нашия свят. Както ще прочетете по-нататък, Сергей (Сократ) имал съвсем основателна причина да търси мъст, но чрез божествената намеса на един духовен учител открива пътя към мира и се превръща в онзи мирен войн, който напътстваше живота ми, а чрез мен — и живота на милиони мои читатели.

Тази книга е една от поредицата творби, които постепенно представях на читателите в течение на годините. Всяка от книгите ми има различно съдържание и цел. Някои, като например тази, която държите в ръцете си, са повествования; други са практически наръчници без никакви елементи на художествена измислица. Заедно те съставят пълен курс на обучение в „Пътя на мирния войн“ — един подход към живота с мирно сърце и воински дух, защото за да живееш и обичаш в този свят, се изисква смелост.

Този път не е само мой, това е нашето общо, съвместно човешко търсене на разбирането, равновесието и мира — на смисъла, целта и взаимовръзката (със самите себе си, с другите хора и Трансцедентното).

Изпълнен съм с надежда и упование, че ще изпитате истинска наслада от това вглъбяване в живота на Сергей Иванов — един човек, чийто жизнен път може би значително се различава от вашия или моя, но е изпълнен с изпитания и трудно достигната мъдрост, разкриващи пред нас какво можем да постигнем. Този човек е блестящ пример за сила на духа и на характера и ни напомня, че всички сме част от това общо пътуване.

https://chitanka.info/book/3011-pytuvanijata-na-sokrat

Author signature

-V-