Робърт Монро "Пътуване извън тялото" Трилогия

Пътуване извън тялото. Част 1.

Пътуване извън тялото. Част 2: Далечни пътувания

Пътуване извън тялото. Част 3: Безкрайно пътуване

https://forumfiles.ru/uploads/0017/cc/11/2/897313.png

През цялата история най-различни прозвища са били прикачвани на онези, които са живели извън общоприетите рамки: атеисти, мистици, грешници, разбойници, революционери, саможивци, невротици, анархисти, авантюристи, предатели, изследователи, ясновидци, пътешественици — можете да прибавите към списъка каквото пожелаете. Всяко отклонение от приетите норми поражда риск. Всеки от тези индивиди през по-голямата част от живота си е знаел този риск. Ако ли не, невежеството не е било извинение. Ако е трябвало да се плати в замяна някаква цена, тези хора са били длъжни да я знаят, преди да се заловят за действие. Не са пролети тъжни сълзи за чудаците или за умрелите в такива случаи. Зная това добре, а вие бихте могли да го откриете за себе си.

И така, трябва да се каже: Различният Мироглед, който започвате да придобивате, може да е най-многото убеждение, докато не започнете да подлагате на изпитание неговата валидност в рамките на текущите ви преживявания по време на вашия живот като активен Човешки Мозък. Докато дребните убеждения се превръщат в познания, може би по-широкият Различен Мироглед ще последва същия път — докато не се освободите...

Робърт Монро "Пътуване извън тялото" Трилогия

Author signature

-V-