Пол Седир "Окултна медицина"

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/22/8760.250.jpg

Предговор

Изложеният в следващите страници предмет е извънредно труден и сложен. Всяка година се печатат стотици книги, във всяка от които се разглежда само по един от най-основните въпроси, съставящи предмет на научната медицина. Потребни са, следователно, цели школи от учени, цели векове и библиотеки, за да се даде правилно обяснение на магнетичното лекуване, на лечебния медиумизъм, на ятрохимията, на астрологическата медицина, на магичната и на всяко от техните подразделения.

Тази скромна книжка е само изложение на няколко основни идеи. Тя се не домогва да даде нещо ново, напротив, по-скоро има за цел да възбуди вниманието, да заинтересува и да услужи на болните и на лекарите, от която и да е школа, стига те да допускат, че може да има неизвестни досега приложения на старите учения.

Право да си кажа, аз нямам претенции да облекча неизцеримите, нито да помогна при обикновените болести по-добре, отколкото лекарите и познатите церители. Също не се домогвам да дам някакви познания на онова множество от добросъвестни учени, които се изнуряват на катедрите и в лабораториите. При все това, един сполучва там, където неговите съседи нямат сполука: в разните болести има толкова неизвестности, че и най-опитният лекар успява да открие само най-дребната.

Мисля, че людете с добра воля трябва да работят с общи усилия. Затова предлагам на читателите някои забравени неща, някои странни учения, умолявайки ги да ги разгледат. В същото време пожелавам, за общо добро, колкото се може по-голямо число от веротърпими и обективни изследователи да се занимаят с изложеното в тази книга.

Във всеки случай, бих желал да започна това сбито изложение така, както имам намерение да го завърша: напомняйки, според своето убеждение, че и най-ученият човек и най-енергичният не може да направи нищо без Божия помощ и без Негово позволение. Успехът на всяко лекуване зависи не от дипломата на лекаря, нито от някакво суеверие, а от предаността към работата, от истинското състрадание и от голямото усърдие. Повече от всяка наука, повече от всяка тайна, прибягването към скромната и искрена помощ на Върховната добродетел, на безкрайното милосърдие, е чудотворният еликсир; но той не се дава: всеки трябва сам да го намери.

https://chitanka.info/book/8760-okultna-meditsina

Author signature

-V-