Видео с тенсегрити практики

Carlos Castaneda's Tensegrity Vol 1
Дванадесет основни движения, за събиране на енергия и повишаване на доброто физическо състояние

****

Carlos Castaneda's Tensegrity Vol 2
Преразпределяне на разсеяната енергия

****

Carlos Castaneda's Tensegrity Vol 3
Енергийно преминаване от един вид в друг

****

Magical Passes - Series for Unbending Intent
Непреклонно намерение

Author signature

-V-