Нерис Де "Тайният език на сънищата"

https://readbg.com/wp-content/uploads/Noris-De-Tainiat-ezik-na-sunishtata.jpg

Има ли живот извън този, който живеем?

Нерис Де дава категоричен отговор на това - Да! Един от тези животи е нашият сън. Голяма част от времето ни за сън минава в преглед на това, което не сме могли да разрешим, но най-вече на всичко онова, което ни предстои. И само от нас зависи как да реагираме, за да избегнем лошото и да постигнем доброто и хубавото. Ключът към сънищата отваря една врата, зад която е може би истинският ни живот.

Нерис Де "Тайният език на сънищата"

Author signature

-V-