Джим Селф "Преместване на съзнанието"

Преместване на съзнанието. За какво става дума?

Ние слушаме за ПРЕМЕСТВАНЕ на съзнанието вече от твърде дълго. Трудно е да повярваш, че накрая то става! Какво именно ще стане? От какво и към какво ние се преместваме? И най-главното, какво ще бъде различно във вашият свят.. вашият живот... животът на вашето семейство... вашите любими и у вас самите след преместването на съзнанието?

Реалността на трето измерение създава Шум, който силно отвлича, отвежда нашето внимание в миналото или го проектира в бъдещето, където често пребивават страх и безпокойство. Да удържиш вниманието на усещането на щастие е много трудно, ако едновременно с насочването на вниманието у вас възникват емоции, такива като вълнение, съмнение, тревога свързана с нуждата. Закона за Привличането ни дава именно това, към което ние насочваме нашето внимание. Той не разбира: “Дай на мен само хубавото!”. Поради това доколко вие владеете своите емоции и мисли, дотолкова Вселената и разбира вашата молба. “Помоли и ти ще получиш”.

Джим Селф "Преместване на съзнанието"

Author signature

-V-