Петя Димитрова "Свръхестественото"

https://forumfiles.ru/uploads/0017/cc/11/2/108073.jpg

ФЕНОМЕНЪТ

Съществува някаква дълбока и отчаяна съпротива у нас, съществата от плът и кръв, към всичко, което ни изкарва от релси, нахално демонстрирайки, че не принадлежи към нашия свят. Съпротивлява се кръвта ни, която може да бъде пролята, умът ни, способен да измисля възвишени романи и отврати¬телни престъпления, сетивата ни, нагласени от природата тъй, че да улавят само видимото и осезаемото.

Напълно възможно е обаче някой ден нещата да се проме¬нят. Това доста често се случва на хора, поели ролята на изобличители. Най-общо всички ние можем да се разделим на възприемащи или не ОНОВА ЗАД ЗАВЕСАТА. А. В. Чумак, един от най-популярните руски екстрасенси, тръгна да пише разобличителни материали за неопознатите човешки възмож¬ности и после... Всички ние знаем какво се случи после. Същото се случи и с автора на тия редове, което недвусмисле¬но говори, че ФЕНОМЕНЪТ си прави и шеги, засега неподдаващи се на разшифровка. Никой не знае какви са неговите измерения за добро и зло, за нужно и полезно. Какво изобщо знаем за него?

В България всеки пази някакво име за него. Преди години ФЕНОМЕНЪТ се наричаше Ванга, днес - и Вяра, и Момера, и Слава. Децата го кръщават с кукленски имена, играят си с него и го превръщат в невидим учител, с чиято помощ започват да сричат азбуката на непознатото до вчера.

Хората са полудели, чувала съм да казват колеги, подир следващата публикация примерно за полтъргайст и да клатят печално глави. Чудесата, както им викат едни, или щуротиите според други стават тъкмо защото има опашки и безработица, зле сме и май отиваме на по-зле - чувала съм да казват не един или двама... Аман от приказки, речи и отрицания! Нещата според мен не са толкова сложни, стига да имаме сетива за тях и интуиция, да не сме страхливи, да не бързаме да препращаме към лудницата по-различните, недопадащите ни, предсказателите, лечителите, контактьорите, ясновидците, радиестезистите.

Петя Димитрова "Свръхестественото"

Author signature

-V-