Робърт Монро "Пътуване извън тялото"

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/05/1388.250.jpg

Тази книга е едно твърде рядко произведение. То е съставено от стотици описания на отделяне от тялото. Редица теологически, философски и чисто практически проучвания през всички векове са се опитвали да дадат обяснение на това изключително човешко преживяване, по време на което духът съществува независимо от физическото тяло във времето и пространството.

Нито едно от заключенията на тези проучвания обаче не се е базирало на собствен опит. Робърт Монро открива случайно способността да се отделя от тялото си и неговите пътешествия приличат на истинско приключение в един загадъчен свят. Нещо повече, с присъщата на репортера точност (по професия авторът е журналист и бизнесмен) той дава възможност на всеки да навлезе в техниката на това странно явление. Но с уговорката… тя е опасна.

Редица съвременни схващания за отвъдното и психическото търпят корекции в труда на Робърт Монро. Заключенията на американския автор в много случаи се оказват далеч по-авангардни от фройдистката, например.

В същото време ще можете да откриете и познати детайли от преживявания на други хора, престъпили прага на непознатото. Те се основават на една обективна и неподлежаща на съмнение реалност — съществуването на живот извън физическата какавида.

Робърт Монро "Пътуване извън тялото"

Author signature

-V-