Гари Зукав "Мястото на душата"

https://forumfiles.ru/uploads/0017/cc/11/2/823023.jpg

С яснота и елегантност Зукав обяснява, че от същества, преследващи сила, базираща се върху петте сетива - външна сила, - ние се превръщаме в същества, търсещи истинска сила - сила, която се основава върху възприятията и ценностите на духа. Той разкрива как преследването на външната сила е довело до еволюционната теория за естествения подбор, всява раздор в семействата, неразбирателство между нациите и суперсилите и ни е докарало до ръба на разрухата.
Използвайки своя поглед на учен и сърцето на философ, Зукав показва как като изпълним постъпките си с почит, състрадание и доверие, ние им придаваме живот, смисъл и цел.
Книгата илюстрира как новите ценности на духа превръщат брака в духовно партньорство, психологията в духовна психология и трансформират ежедневието ни. В книгата е отделено място на взаимоотношенията ни с нематериалните Учители, на смисъла на кризите за човешката еволюция, на връзката между секса и амбицията за власт, между кармата и прераждането и на много други въпроси, вълнуващи всички търсещи хора.

Гари Зукав "Мястото на душата"

Author signature

-V-