Михаил Радуга "Извън тялото"

https://www.booksbg.org/image/cache/catalog/Korici/IZWUNTQL-1000x1000-575x575.jpg

" По-рано за опитности извън тялото можехме само да мечтаем или да гледаме във фантастични филми. Струваше ни се, че до момента, в който това ще се осъществи, трябва да мине много време и са необходими някакви научни открития. Но ключът е във всеки от нас и нищо допълнително не е необходимо!

Не само това - астралните преживявания са известни от древни времена, но никой не ги е възприемал като средство за развлечение, а мнозина просто не вярват в тях.

Това е нещо толкова ярко и ефектно, че в ролята си поне на развлечение не може да не замени електрониката или поне да не бъде редом с нея. Освен всичко друго, ОИТ (опитностите извън тялото) за разлика от компютъра оказват върху човека обучаващо и оздравително въздействие. Даже само фактът за такова занимание вече говори за съществено разширяване на възможностите и знанията на човека, без да споменаваме за конкретното използване на този феномен на практика във всички области на човешката дейност.

Това явление е толкова ярко във всяко отношение, толкова реално по своята същност и толкова безгранично, че аз се боя дали оскъдният ми език и опит в излагането на мисли ще могат да предадат неговия мащаб...

Каквото и мнение да се оформи във вас след прочита на книгата, то вероятно няма да отговаря на знанията и разбиранията, които бих искал да предам и които съответстват на действителността. Всичко е значително по-сериозно!..."

" Преди да започнете да четете тази книга, бих искал да отбележа, че тя не се отнася към книгите, в чието съдържание просто трябва да повярвате. Всичко, описано по-долу, всеки човек може да изпита върху себе си!..."

Михаил Радуга "Извън тялото"

Author signature

-V-