Александър Александрович "Енергийните вампири. Кармическа медицина"

ЗА ВАМПИРИЗМА И ВАМПИРИТЕ

Кармическата   медицина   учи   как   можем   да   се   предпазим   от   енергетичната   агресия   навампиритеВ съвременната медицина няма направление, което да изследва вампиризма като социалноявление и болест. Все още няма и критерии на оценка, според които може да се поставидиагноза кои хора са енергийни вампири и какво лечение им е необходимо.

Бихме могли дакажем, че днес тази празнота в науката се заема от кармическата медицина, която изучаваневидимите енергийни връзки между хората.В митологията и окултизма понятието вампиризъм се разбира като безсмъртие чрез кражбана човешки живот.Сигурно си спомняте приказките, в които се разказва как Баба Яга превръща прекраснатапринцеса в жаба, а момчето в агне.

Отнемайки живота им, към вещицата се вливат нови силии   енергия   за   още   по-страшни   злодеяния,   от   които   Баба   Яга   изпитва   все   по-голямоудоволствие и блаженство. С тези примери от приказките бихме могли да обясним понятието вампиризъм, с което сесблъскваме във всекидневните си взаимоотношения с хората.

Те могат да послужат и засвидетелство на дълбоките корени на вампиризма.В славянските народни поверия “вампир” означава мъртвец, излязъл от гроба, за да смучекръв от живите хора. В кармическата медицина “енергийни вампири” се наричат тези хора,които съзнателно отнемат жизнените сили на жертвите си, станали техни донори.

Китайците наричат жизнените сили “ци”, японците “ки”, а индийските йоги – “прана”. У насе популярен терминът “биополе”. Съвременната медицина работи с общото определение“психическа   енергия”.   

Нарушенията   в   психическото   състояние   на   човека   психолозитенаричат: срив и стрес, афект и раздразнение, психически кризи.Изследвайки процесите в психиката на човека, медиците и психолозите дават оценка навзаимоотношенията с другите хора и на влиянието, което оказва върху него обкръжаващатаго среда. За съжаление обаче не обръщат внимание на психическия ефект от агресията наенергийните вампири.

Александър Александрович "Енергийните вампири. Кармическа медицина"

Author signature

-V-