Книга на мъртвите на древните египтяни

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/26/9852.250.jpg

Предлаганото произведение е един от най-значителните паметници на световната култура. То отразява в изключителна дълбочина на мисълта и въображението митологическите и философските виждания на древните египтяни. „Книга на мъртвите“ е енциклопедия на древноегипетския духовен живот. Силата на образите, поетичната фантазия издигат това творение на древната мъдрост до върховете на световната художествена литература.

Книга на мъртвите на древните египтяни

Author signature

-V-