Йоги Рамачарака "Науката за дишането"

Индийските йоги винаги са обръщали голямо внимание на науката за дишането като връзка между физическото и психическото развитие на ученика. В тази книга, в сбита форма и на разбираем език, са представени основните принципи на йогистката наука за дишането, заедно с много от най-добрите дихателни упражнения и методи.

Разгледани са:

    четирите метода на дишане при йогите
    как да овладеем пълното йогистко дишане и ефекта от него
    очистващо дишане
    дишане за енергизиране на нервната система
    вибрации и ритмично дишане
    психично дишане за разпределение на прана
    самолечение
    лекуване на други хора
    лекуване от разстояние

Медитациите и упражненията, които дава Йоги Рамачарака, могат да доведат до съвършена хармония между тялото, ума и духа, което в крайна сметка е целта на всеки ученик, тръгнал по духовната пътека на самоусъвършенстването.

Йоги Рамачарака "Науката за дишането"

Author signature

-V-