"Даоски методи за трансформиране на стреса в жизненост" Мантак Чиа

https://www.booksbg.org/image/cache/data/daocki-metodi-za-trancformirane-na-ctreca-v-zhiznenoctmantak-chia-550-575x575.jpg

Даоската система на Мантак Чиа започва с упражнения, описани в настоящата книга - Вътрешната усмивка и Шестте лечебни звука.

Те са важен фактор за отварянето на Микрокосмическата орбита, а тя е основата, върху която се гради цялата система.

Лечебното Дао е практическа система за саморазвитие, която води до хармоничното разгръщане на физическия, умствения и духовния аспекти в човека.

Чрез серия от древни китайски медитативни и вътрешни упражнения с енергията, практикуващият се научава да увеличава физическата си енергия, да се освобождава от напрежението, да подобрява своето здраве, да практикува самозащита и добива умението да лекува себе си и другите. В процеса на усвояване на изтеглянето на енергия от слънцето, луната, звездите и земята, практикуващият достига до онова ниво на съзнание, при което се появява и развива едно устойчиво духовно тяло.

Крайната цел на Даоската практика е преодоляването на физическите граници чрез развитието на душата и духа в човека.

"Даоски методи за трансформиране на стреса в жизненост" Мантак Чиа

Author signature

-V-