Ани Безант "Човекът и неговите тела"

https://www.booksbg.org/image/cache/catalog/Korici/chovekt-i-negovite-tela-vseobsshata-religiya-575x575.jpg

Около проблемите, свързани със съзнанието и не¬говите носители, човека и дрехите, които той носи, днес цари такава голяма бъркотия, че ми се струва наложително пред учениците на теософията, и въобще пред любознателните умове, да се постави едно ясно изло¬жение на фактите, доколкото те са ни познати. В нашите изследвания ние достигнахме до една точка, в която много неща, които преди бяха тъмни, станаха ясни, и много други, които преди бяха възприемани само като теория, станаха материя на пълно знание. Следователно вече ни е възможно да наредим сигур¬ните факти в една определена последователност, фак¬ти които могат да бъдат наблюдавани пак и пак, кога¬то новите поколения теософи развият силата на наблюдение, и те ще говорят по тях със същата сигур¬ност, с която говорят физиците за факти, които те са наблюдавали и систематизирали.

Ани Безант "Човекът и неговите тела"

Author signature

-V-