Ошо "Кундалини и чакрите"

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/14/5211.250.jpg

Тази книга ще ни помогне да разберем:

• Как шактипат, предаването на Божествената енергия, може да помогне за събуждането на Кундалини.

• Каква е същността на Божествената Благодат.

• Каква е разликата между истинската и фалшивата шактипат, между истинската и фалшивата Кундалини, между истинските и фалшивите чакри, между истинското и лъжливото самадхи.

• Каква е същността на различните видове самадхи.

• Какви са разликите във въздействието на посредника-жена и посредника-мъж върху медитиращия при предаването на шактипат.

• Какви са връзките между шактипат, божествената благодат и нивото на съзнание на медитиращия.

• Какви са тайните на седемте тела и седемте чакри и какви са особеностите на седемте нива на съзнанието.

• Как да се подготвят първите три тела за пробуждането на Кундалини.

• Какво е окултното значение на символа на Кундалини.

• Каква е връзката между тантрическите сексуални техники и брахмачария.

• Как да се предпазим от духовна експлоатация.

• Каква е мисията на Динамичната Медитация като средство за спасение от безумието.

• Каква е взаимовръзката между йогическите практики и медитацията.

• Какво е окултното значение на прана пратиштха — визуализацията на свещени образи.

• Каква е духовната същност на инициацията.

https://chitanka.info/book/5211-kundalini-i-chakrite

Author signature

-V-