Дан Милман "Законите на Духа"

(Мощни истини за изграждането на живота)

Към нашите читатели:

Книгите, които издаваме, са нашият принос за един НОВ СВЯТ, в който ще считаме хората за майки и бащи, братя и сестри, синове и дъщери.

Ще живеем така, че когато си отидем, да оставим след себе си по-добър свят за тези, които ще дойдат.

Целта ни е да докоснем колкото може повече хора с обнадеждаващата вест за раждането на една НОВА ЕПОХА.

Стоян Лаловски

....

Има едно Тайнство, наричано от мнозина Бог, което се проявява като Всемирна Любов, поредица от Закони и Велик Промисъл.

Този Промисъл се разгръща чрез всеки един от нас и е съвършен.

Откривайки тази фундаментална истина в пътуването на нашия живот, ние разбираме, че при всяка наша стъпка пътят сам изниква под краката ни...

https://chitanka.info/book/3008-zakonite-na-duha

Author signature

-V-