Страцимир Николов "Жар-птица"

(или недовършеният дневник на един алкохолик)

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/25/9727.250.jpg

„Достигнал до духовно пробуждане в резултат на тези стъпки, да се постарая да предам тяхното послание и на други алкохолици…“

Стъпка дванадесета от наръчника „Анонимни алкохолици“.

***

Преди да започна по същество, искам да уточня няколко неща. Този почти документален разказ се базира в основната си част на мои лични преживявания и размисли, които записвах в една тетрадка по време на престоя ми в терапевтичната общност „Жар-птица“ (ТОЖ). Започнах да водя дневника на 28 май 2012 година, четири седмици след постъпването ми в общността. В началото нямах идеята да описвам и критикувам порядките и системата на управление и лечение. Тя се оформи впоследствие.

Водех си бележки най-вече, за да се опазя и съхраня като мислещо същество, което правя най-добре, когато пиша. Освен това у мен напираха толкова много нови и силни чувства, размисли и преживявания, че те просто изискваха да бъдат записани, тъй като иначе щях да експлодирам от емоции. Така започна всичко. Дори и в този момент нямам реална представа в какво се състои моето послание и към кого точно е насочено. Към читателя изобщо, към хуманитарните организации или към хората, страдащи от дадена зависимост. Надявам се да е към всички.

https://chitanka.info/book/9727-zhar-ptitsa

Author signature

-V-