Мич Албом "Вторници с Мори"

Баба или дядо, учител, колега. Някой по-възрастен, търпелив и мъдър човек, който ви е разбирал на младини, когато сте търсели себе си, помогнал ви е да видите света като смислено място, давал ви е добри съвети, за да ви помогне да се справяте в живота.

За Мич Албом този човек е Мори Шуорц, негов преподавател в колежа от преди двадесетина години.

Може би и вие като Мич сте прекъснали връзката с наставника си, докато сте търсили своя път, прозренията са избледнели, а светът е започнал да ви изглежда студен. Не ви ли се иска да видите отново този човек, да зададете значимите въпроси, които продължават да ви измъчват, да получите съвет за суматохата на всекидневието, също както навремето, на младини?

Мич Албом се е възползвал от своя втори шанс, преоткривайки Мори през последните месеци на неговия живот. С пълно съзнание за предстоящата му смърт, Мори и Мич се срещат всеки вторник в кабинета на преподавателя, също както навремето в колежа. Подновената им връзка се превръща в един последен „курс от уроци за живота“.

„Вторници с Мори“ представлява вълшебна хроника на техните прекарани заедно часове, чрез която Мич споделя със света последния нетленен дар на Мори.

https://chitanka.info/book/2668-vtornitsi-s-mori

Author signature

-V-