Маха Чохан "В подножието на Висшата мъдрост"

Книгата представлява един съставен и преведен от нас тематичен сборник с извадки от поредицата записки на Б.Н.Абрамов „Грани Агни Йоги“ и е пряко продължение на съставения и преведен от нас аналогичен сборник „Учението на Шамбала“, който има за основа поредицата от книги „Агни Йога“, създадена въз основа на Записките на Е.И.Рьорих.

И двете посочени поредици от записки са получени чрез яснослушане от един и същ източник, представен тук като Маха Коган, а в „Учението на Шамбала“ като Маха Чохан, което е по-старата известна транскрибция на тази титла. В оригиналните издания „Маха Коган“ е еквивалентно на „Великий Владыка“, но трябва да се има предвид, че зад тази титла или длъжност във времето могат да стоят различни духовни индивидуалности. В повечето от случаите, обаче, като главен източник на информацията трябва да се счита Великият владика Махатма Мория.

Никола Берчев

https://chitanka.info/book/2215-v-podno … ta-mydrost

Author signature

-V-