Кехлибарен поток (Amber Tide)

Формата започва в седеж, краката са полусвити, отред опиращи се на външната страна на ходилата (или на петите, както ви е удобро), коленете „гледат” навън, разстоянието между стъпалата 20-30см.

Руски вариант

1.„Призоваване на намерението”.

По време на паса вниманието е насочено към земята.

Протегнете лявата ръка и я насочете към земята в областта между ходилата. Дланта е отворена и гледа нагоре, пръстите събрани. Дясната ръка при вдишване се поднася към лявото рамо и при издишване изпълнява плъзгащо движение по направление на лявата ръка с длан насочена нагоре. Движението е интензивно и насочено да „предложи енергия на земята”.

В края на движението енергията от лявата ръка се „изтръсква” от дясната. Псле дясната длан се обръща (намотавайки енергията, дланта е насочена надолу) и с вдишване се плъзга обратно към лявото рамо (поетата енергия остава в областта на центъра за вземане на решения). После се повтаря първото вдижение с дясната ръка.

Ръцете разменят местата си и движението се повтаря симетрично.

Лявата ръка се обръща и с вдишване се плъзга по дясната, после двете заедно се обръщат към гърдите. При издишване се насоват към зеята.

(Подробно: първо лявата ръка се движи към десния лакът, после към гърдите (загребвайки енергия към тях), когато лявата достигне лакътя на дясната ръка, дясната ръка тръгва към корема с (длан към него, а лакътя се изнася) – крайното положение: лактите сочат встрани, китките са пред гърдите, гърбовете на дланите сочат една към друга, пръстите почти докосват гърдите.

От това положение правим „предлагане на енергия на земята”: ръцете с насочено навън движение по дъга, с издишване, се спускат към земята. В края ръцете почти изправени и леко докосват земята в областта между стъпалата, дланите обърнати нагоре, енергията струи по откритата повърхност на ръцете към земята. Издишването завършва).

Прави се кратко вдишване и при издишване шепнешком произнасяме: „Намерение” («Intent»), призоваваме намерението на земята. Кратко задържане на дишането. Насочваме този зов към земята и чакаме ехо. Докато вдишваме примемаме отговора на земята.

2.„Завъртане на колелото на времето”

Поставяме ръцете в центъра на кръга образуван от краката. Пръстите на ръцете са разперени, палците се докосват в областта на ноктите. Известно време гледаме (втренчено) през пръстите в посока към земята (наблюдаваме еманациите на земята, възприемаме еманациите със сияйната си обвивка, сякаш пръстите образуват колелото на времето, а краката са поставени в океана на осъзнаването).

После изпълняваме въртене на колелото – разтворените длани се завъртат първо надясно (по часовниковата стрелка) около ос, преминаваща през мястото където се докосват палците), после наляво (въртенето се извършва до упор, без пресилване, „наблюдаваме” завъртането на сънастроените еманации заедно с движението на ръцете). В края дланите заемат изходно положение.

3.„Събуждане на кехлибарения поток”.

Ръцете остават в същото положение. Визуализираме поток от синя, чиста зелена и кехлибарена енергия в областта на колелото на времето (очите се втренчват между пръстите, погледът е отвъд колелото, нефокусиран, но възприемащ този поток енергия). От този поток отделяме кехлибарения цвята (кехлибарени точки, като острови), съсредоточаваме се върху тях и ги притегляме, докато не се превърнат в поток с чист кехлибарен цвят.

Продължаваме да гледаме този кехлибарен поток енергия, позволяваме му да стигне до краката (стъпалата), едновремено започваме да въртим пръстите на краката навътре (петите са на земята), по този начин събираме кехлибарената енергия в стъпалата (в сияйната сфера).

4.„Изпълване на сияйната сфера с кехлибарена енергия”

Ръцете се отделят от пода и захващат пръстите на краката, плъзгат се до глезените (в крайната точка обхващат глезените) – повдигаме кехлибарената енергия нагоре. При издишване ръцете остават на глезените, пръстите обхващат глезените отдолу и леко притискат това място – издишването подгрява вътрешните влакна, изпълва ги с кехлибарена енергия и те засияват по-ярко.

С вдишване ръцете се приплъзват нагоре до средата на прасците. При издишване притискаме с палците точките посредата на прасците от вътрешната страна.

Ръцете с вдишване се приплъзват към коленете (в края дланите лежат върху коленете, при издишване пръстите ги притискат) – влакната разпалват кехлибарената енергия до коленете. Издишването още повече разпалва кехлибареният огън. Аналогично ръцете се издигат до средата на бедрата, след което се вдигат до жизнените центрове (тук ръцете просто лежат върху жизнените центрове).

В края ръцете се вдвигат до гърдите (дланите лежат върху горната част на гърдите). Всяко вдишване помага кехлибарената енергия да се издигне все по-нагоре, всяко издишване заставя влакната да засияят все по-ярко. От гърдите ръцете изпълняват „откриващото” движение (като в пас 1 – предлагане на енергията на земята с двете ръце) и отново се поставят върху колелото на времето.

Продължаваме да изпълняваме вдишвания и издишвания с намерение да запълним цялата сияйна сфера с кехлибарена енергия.

Двете ръце изпълнява „обгръщащо” движение: бавно и осъзнато се изнасят встрани после се събират и поднасят енергията в центъра за вземане на решения. Това се повтаря три пъти.

5.„Поглед към звездите” (Stellar hatch).

Дясната ръка се поднася към десния жизнен център. Лявата ръка изпълнява „пас на безкрайността” описва „осмица”: долният кръг е както при източния вятър (но не е толкова голям заради седящото положение); горния кръг – завъртане на китката и протягане на ръката към звездите. В края без да дишаме (или при леко свободно дишане) гледаме към звездите през пръстите на протегнатата ръка.

Подробно: От левия жизнен център лявата ръка с вдишване описва два кръга:

Първият кръг е голям: напред-нагоре-над главата-назад-долу-напред-нагоре на нивото на центъра за вземане на решения. Погледа следи движението на ръката (главата остава почти неподвижно).

Дланта при очертаването на кръга отначало гледа навън (сякаш се плъзга по стена отляво), в долната точка ръката се обръща и последната четвърт от кръга (при повдигане от бедрото напред и нагоре) се движи с длан обърната нагоре (черпим кехлибарена енергия и с дланта си я вдигаме нагоре). В крайната точка: ръката е свита в лакътя, лакътя е насочен надолу, дланта е изправена и гледа нагоре, пръстите сочат напред. Без прекъсване се изпълнява следващия кръг.

Вторият кръг е с по-малък радиус и основно се изпълнява от китката. Китката „тръгва” нагоре-надясно-със завъртане надолу-с завъртене настрани (напред)-нагоре. Може да се даде следното описание: след първия кръг ръкате държи върху дланта топка, завъртаме тази топка като от китката изпълняваме обхождащо движение около нея (събираме енергия). Накрая повдигаме топката. Дланта гледаща нагоре, палеца сочи напред. Издишваме и насочваме кехлибарения поток енергия към звездите (гледаме звездите през пръстите).

Пасът се повтаря с дясната ръка. После се изпълнява по още един път с всяка ръка. Другата ръка е поставена около съответния жизнен център. В края ръцете се връщат към жизнените центрове и втриват там енергията.

6.„Дихание на безкрайността” (Infinity breath).

Много бавно и спокойно се преместваме леко настрани (например надясно, опираме се на ръцете), подгъваме краката и като си помагаме с ръце ставаме. След като станем не се изправяме веднага. Ръцете продължават да докосват земята пред тялото, тялото е наклонено напред. Изпълняваме леки поклащания на тялото наляво-надясно – ръцете със свободни движения на пръстите размесват и събират кехлибарената енергия около стъпалата (долната част на сияйната сфера).

След това ръцете се отвеждат назад зад стъпалата, дланите гледат назад, с вдишване тялото започва бадно да се изправя. Ръцете по дъга се плъзгат нагоре зад краката и гърба до възможно най-високата точка (плъзгат се по задната повърхност на сияйната сфера – издигат по нея кехлибарената енергия, която е „полепнала” събрана върху дланите).

Стигат най-високата точка до която могат (при свити лакти). В края на издигането ръцете изпълняват лек тласък нагоре, прехвърлят енергията нагоре – и свободно се пренасят зад раменете, където подхващат енергията. Хващането се осъществява с изправени длани, обърнати назад в областта на лопатките, събраните пръсти сочат надолу.

Тук ръцете преминават над главата и спират пред челото (точката между веждите) – дланите са изправени, гледат напред (тилните страни - към челото), пръстите събрани, на няколко сантиметра от челото, лактите сочат встрани. Изпълнява се кратка пауза, очите зелепват към краищата на средните пръсти и следят движението им.

С бавно издишване тялото се навежда (краката остават изправени) дланите се обръщат надолу и ръцете се спускат почти до земята. В най-ниската точка пръстите се обръщат напред (дланите са към земята) и движението продължва по дъга напред и нагоре (дланите се плъзгат по предната повърхност на сияйната сфера – повдигат по нея кехлибарената енергия).

В крайната точка тялото е изправено, ръцете вдигнати нагоре, дланите гледата нагоре, палците и показалците се съединяват и образуват равнобедрен триъгълниг (палците са в основата му). Енергийния поток се отпрява към звездите. Гледаме през триъгълния прозорец, включваме се в потока и пътуваме с него към звездите.

7. „Крачки в обичайния свят”

Правим внимателно малка и много тиха крачка напред с левия крак. С издишване се навеждаме и събираме кехлибарената енергия в областта на стъпалата. Повтаря се пас „Дихание на безкрайността” (6), но с изнесен напред ляв крак. Правим внимателно малка и много тиха крачка напред с дения крак. С издишване се накланяме и събираме кехлибарена енергия в областта на стъпалата.

Повтаряме пас „Дихание на безкрайността” (6), но с изнесен напред десен крак. След това осъзнавайки кехлибарената енергия и себе си, като капка кехлибар, правим внимателно няколко малки и много тихи крачки напред. Вървим напред привнасяйки кехлибарената енергия в обичайния живот.

Английски вариант

Започвате с "описване" на краката.

Свързване с намерението. Сядате, краката свити, стъпалата едно срешу друго, почти се допират. Протягате двете ръце, дланите разтворени гледат нагоре сочат към безкрайността и към земята. Почиствате лявата ръка с дясната 3 пъти (надолу, нагоре, надолу). Същото с дясната.

Вишайте и тихо извикайте намерение. (Паса може да бъде видян на последното видео. Много прилича на първия пас от 3-то видео). Ръцете описват дъга, плъзгат се покрай тялото нагоре после навън сякаш го притискат, в края пръстите докосват пода, дланите гледат нагоре.

Двете ръце се завъртат с дланите надолу, дланите натискат пода между краката. Пръстите са разтворени. Втренчвате се в пространството между пръстите и дланите. Постигате усещане, че краката са потопени в морето на осъзнаването.

Те засияват и се появяват потоци оцветени в синьо, ясно зелено и чист кехлибар. Съсредоточете се върху кехлибарения поток. Насочете го към краката.

Плъзгате ръцете си като започнете от пръстите на краката до глезените, притискате точката под глезените над петите на двата крака (използвайте дишането през целия пас като начин да придвижите и съхраните енергията).

Леко притискате областта с пръстите на всяка ръка и визуализирате/чувствате кехлибарената светлина. Продължавате да придвиждате енергията нагоре по прасците и притискате точката посредата на прасците от вътрешната им страна (притискате едновременно).

Продължавате да издигате светлината нагоре към коленете, (притискате там), после нагоре по бедрата, (притискате посредата), после към таза (притискате под или над пъпа), нагоре към жизнените центрове (поставяте върху тях отворените длани). Издигате ги нагоре към гърдите под брадичката, като описвате дъга спускате ръцете между краката.

Дишате и наблюдавате циркулацията на кехлибарената енергия в цялото тяло, издишвате. Вдишвате, разпръсквате светлината докато запълни цялото сияйно яйце.

С двете ръце като крила изпълнявата едновременно 3 вътрешни кръга назад и напред (сякаш прегръщате нещо) така разширявате енергийния поток по цялата сияйна сфера.

Бавно се изправяте като тялото остава наведено (поза на първобитен човек). Стъпалата и дланите са на земята като я притискат/хващат (без да движите пръстите на ръцете и краката, само усещане). Визуализирайте кехлибарената енергия издигаща се от земята по цялото тяло докато се изправяте бавно в поза на съвременен човек.

Продължавате с последния пас от второ видео (прозорец към звездите - stellar hatch: накратко: изпратете енергията в горния край на сияйното яйце и после направете отвор, за да изпратите светлината в неизвестността; светлината се връща, застава на раменете, вдишайте я, затворете отвора, светлината се връща в морето на осъзнаването пред краката, вдишайте я).

Завъртете енергията около цялото тяло.

Сега се наведете от кръста и с ръце почувствайте кехлибарената енергия в тях от областта под коленете и около цялото тяло. Дланите гледат към пода и правят малки кръгове на нивото на коленете, за да усетят енергията.

Обяснение: Съберете част от тази енергия с двете ръце, издигнете я нагоре зад прасците, бедрата над главата до нивото на очите, като през това време вдишвате. Оттук я насочете надолу пред тялото до земята и я издигнете нагоре над главата като издишвате. Това е Дихание на безкрайноста (видео 1).

Направете крачка напред с левия крак. Десния следва така, че двата крака да са успуредно.

В тази позиция отново почувствайте кехлибарената енергия между коленете и около цялото тяло. Съберете част от тази енергия и изпълнете отново Дихание на безкрайността.

Стъпка напред с дения крак. Левия го следва, краката са успуредно. Повторете проучването и изпълнете още веднъж Дихание на безкрайността.

Завършвате паса като правите няколко крачки напред. Започвате с левия.

Author signature

-V-