Всички тайни на Карлос Кастанеда

User info

Welcome, Guest! Please login or register.Шаманизъм

Posts 1 to 2 of 2

1

Думата „шаман“ е взета от езика на сибирските евенки (нарачани в миналото тунгуси), които говорят език, принадлежащ към тунгусо-манчжурското езиково семейство. В различните евенкски диалекти тя звучи като саман, шаман или хаман. Предположението, че тя произлиза от китайската sha men (китайски: 沙门,沙弥), „будистки монах“, като заемка заемка от Pali śamana или санскрит śramana – „аскет“ (от śramati, „he fatigues“), не е оправдано[2]. Според някои в тунгусо-манджурските езици думата е свързана с евенкската глаголна основа сä – „зная“, т.е. шаман означава „този, който знае“.

https://bg.m.wikipedia.org/wiki/Шаманизъм

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

2

https://chitanka.info/book/2057-shamanizym

Шаманизмът, неговите практики и неговите представители до ден днешен са забулени в мъглата на мистериозното и дори опасното. Как е възникнал шаманизмът и каква е ролята на шаманите в света на обикновения човек; какви са най-важните стъпки и ритуали, за да се проникне в селенията на духовете; какво е времето и пространството, обитавано от шаманите?

Тази книга ще ви информира компетентно за едни от най-интересните аспекти на древните свещени ритуали.

Клаус Мюлер е професор по етнология във Франкфуртския университет.

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

Quick post

Write and submit your message