Всички тайни на Карлос Кастанеда

User info

Welcome, Guest! Please login or register.


You are here » Всички тайни на Карлос Кастанеда » Общи приказки » Квантовото заплитане, фотоните и ретината


Квантовото заплитане, фотоните и ретината

Posts 1 to 3 of 3

1

Квантовото заплитане. Някои нови неща за преноса на данни, информация от 2017 година. Информацията е по-бърза от светлината. Човешката ретина, преноса на фотони и времето ..

"Заплитането се измерва като се създават заплетени частици, които се изпращат
към различни детектори и се наблюдава колко бързо измерването върху едата влияе
върху другата. Идеята на новите експерименти е просто да се заменят детекторите на
фотоните с човешкото зрение. Човешката ретина е изненадващо чувствителна – тя е
способна да регистрира около седем фотона. И въпреки че ефективността на окото е
около 7 %, т.е. от всеки 100 фотона, преминали през зеницата, само 7 достигат
ретината, то ретината рядко изпраща импулс към мозъка и в този случай ние
регистрираме тъмнина. Квантовият физик Сет Лойд от MIT казва: “ Окото всъщност
може да регистрира и отделен фотон, но светлинните сигнали, които се изпращат към
мозъка се подтискат, докато броят им не стане около седем – в противен случай ние
постоянно бихме виждали светлинни проблясъци – даже в пълна тъмнина.”
Гизин и колегите му първо ще заплетат двойка фотони, след което ще усилят
тези сигнали, като заплетат всеки от тях с друга съвкупност от примерно 100 фотона. В
постановката, която те разработват понастоящем, единият импулс от фотони ще бъде
изпратен към човек, докато другият ще бъде насочен към обикновен детектор на
фотони, за да се провери какво ще види доброволецът. Гризин казва: “Въпреки че няма
причина, която да изключва наличие на човешко око в двата случая, крайният
експеримент може да включва и това.”. Той предупреждава, че не трябва да се
заключава, че подобни експерименти ще заплетат хората с приборите или с други хора
на квантово равнища. По-скоро “човек ще види фотони, които са били заплетени един с
друг”."

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

2

Scientists Discover Biophotons In The Brain That Could Hint Our Consciousness is Directly Linked to Light!

Scientists found that neurons in mammalian brains were capable of producing photons of light, or “Biophotons”!

The photons, strangely enough, appear within the visible spectrum. They range from near-infrared through violet, or between 200 and 1,300 nanometers.

Scientists have an exciting suspicion that our brain’s neurons might be able to communicate through light. They suspect that our brain might have optical communication channels, but they have no idea what could be communicated.

Even more exciting, they claim that if there is an optical communication happening, the Biophotons our brains produce might be affected by quantum entanglement, meaning there can be a strong link between these photons, our consciousness and possibly what many cultures and religions refer to as Spirit.

In a couple of experiments scientist discovered that rat brains can pass just one biophoton per neuron a minute, but human brains could convey more than a billion biophotons per second.

This raises the question, could it be possible that the more light one can produce and communicate between neurons, the more conscious they are?

If there is any correlation between biophotons, light, and consciousness it can have strong implications that there is more to light than we are aware of.

Just think for a moment. Many texts and religions dating way back, since the dawn of human civilization have reported of saints, ascended beings and enlightened individuals having shining circles around their heads.

From Ancient Greece and Ancient Rome, to teachings of Hinduism, Buddhism, Islam and Christianity, among many other religions, sacred individuals were depicted with a shining circle in the form of a circular glow around their heads.

If they were as enlightened as they are described maybe this shining circle was just a result of the higher consciousness they operated with, hence a higher frequency and production of biophotons.

Maybe these individuals produced higher level of biophotons with stronger instensity because of their enlightenment, if there is any correlation between biophotons and consciousness.

Even the word en LIGHTenment suggests that this higher consciousness has something to do with light.

But one of the most exciting implications the discovery that our brains can produce light gives, is that maybe our consciousness and spirit are not contained within our bodies. This implication is completely overlooked by scientists.

Quantum entanglement says that 2 entangled photons react if one of the photons is affected no matter where the other photon is in The Universe without any delay.

https://www.lifecoachcode.com/2017/09/2 … ess-light/

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

3

Квантовото ми "оплитане".
Там, където открих статията за новото откритие, че информацията е по-бърза от светлината, човекът е коментирал. Коментарът беше, че в стари индиянски практики се събира светлина от всичко светло с дишане и въртене на главата отляво на дясно и обратно.

Не съм сигурна, че копирах целия текст, затова копирах връзката.

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

Quick post

Write and submit your messageYou are here » Всички тайни на Карлос Кастанеда » Общи приказки » Квантовото заплитане, фотоните и ретината