Всички тайни на Карлос Кастанеда

User info

Welcome, Guest! Please login or register.


You are here » Всички тайни на Карлос Кастанеда » #Учението на дон Хуан » Рисунки на последователи


Рисунки на последователи

Posts 1 to 8 of 8

1

http://sk.uploads.im/t/NUT60.jpg

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

2

http://sk.uploads.im/t/kiJju.jpg

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

3

Сигурно е леко безмислено, защото интернет не иска да отваря снимки след време, обаче нека ги има за колкото - толкоз. Сториха ми се интересни. 😊

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

4

Рисунката на Дон Хуан върху пясъка, която търсих дълго дълго. После четох неща на руски за нея.

Диаграмата е на друг търсач. Групата не е българска. С превода няма да се занимавам.

http://sk.uploads.im/t/9uk6Y.jpg

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

5

Леко е неясно на телефон. Надявам се да стои добре на монитор. 😎

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

6

Текстът към диаграмите (рисунките върху пясъка)

После посипа малко пепел върху половин квадратен метър на земята под фенера и начерта с пръст една диаграма, състояща се от осем точки, свързани с линии помежду им. Представляваше геометрична фигура.

Подобна фигура той ми бе начертал преди години, когато се опитваше да ми обясни, че не е зрителна измама това, което бях наблюдавал — как едно и също листо падна четири пъти от едно и също дърво.

Диаграмата в пепелта имаше два епицентъра — единия той нарече „разум“, а другия „воля“. „Разумът“ беше пряко свързан с една точка, която той нарече „говорене“. Минавайки през „говоренето“, „разумът“ се свързваше непряко с три други точки — „усет“, „сънуване“ и „виждане“. Другият епицентър, „волята“, се свързваше пряко с „усета“, „сънуването“ и „виждането“, но само непряко, чрез тях трите, с „разума“ и „говоренето“.
Забелязах, че диаграмата е различна от онази, която бях запомнил преди години.

— Външната форма няма значение — каза той. — Тези точки представляват човешкото същество и можеш да ги начертаеш както искаш.

— Тялото на човека ли представляват? — попитах аз.

— Не го наричай тяло — каза той. — Това са осемте точки във фибрите на съществото от светлина. Според магьосника, както можеш да видиш от диаграмата, човешкото същество е преди всичко воля, защото волята е пряко свързана с три точки — усет, сънуване и виждане; едва тогава човекът е разум. Този център специално е по-малък от волята. Той е свързан само с говоренето.

— А какво са останалите две точки, дон Хуан? Той ме погледна и се усмихна.

— Сега ти си много по-силен от първия път, когато говорихме за тази диаграма. Но все още не си достатъчно силен, за да познаваш всичките осем точки. Някой ден Хенаро ще ти покаже останалите две.

— Всеки ли има тези осем точки или само магьосниците?

— Може да се каже, че всеки от нас идва на този свят с осем точки. Две от тях, разумът и говоренето, са познати на всекиго. Усетът е винаги смътен, но все пак познат. Обаче само в света на магьосниците човек напълно опознава сънуването, виждането и волята. И накрая, на външния ръб на този свят, човек познава и последните две. Осемте точки правят цялостността на човека.

Той ми показа на диаграмата, че всъщност всички точки могат да се свързват пряко или косвено една с друга.

Пак го попитах за останалите две тайнствени точки. Той посочи, че са свързани само с „волята“ и са отдалечени от „усета“, „сънуването“ и „виждането“, а още по-отдалечени са от „говоренето“ и „разума“. Той посочи с пръст как са отделени от останалите и една от друга.

— Тези две точки никога не се поддават на говоренето или разума — каза той. — Само волята може да борави с тях. Разумът е толкова отдалечен от тях, че е напълно безполезно да се опитва да ги проумее. Много е тежко да си дадеш сметка за това — та нали основната работа на разума е да осмисля всяко нещо.

Попитах го дали осемте точки съответстват на определени области или органи на човешкото тяло.

— Да — сухо отвърна той и заличи диаграмата.

Докосна главата ми и каза, че това е центърът на „разума“ и „говоренето“. Върхът на гръдната кост се оказа център на „усета“. Областта под пъпа бе „волята“. „Сънуването“ беше от дясната страна на ребрата. „Виждането“ — от лявата. Каза, че понякога при някои воини „виждането“ и „сънуването“ се намират от дясната страна.

— А къде са останалите две точки? — попитах аз. Той ми отвърна по най-нецензурен начин и избухна в гръмогласен смях. — Ама че си подъл — каза той. — Мислиш ме за изкуфял дъртак, а?

Оправдах се, че въпросите ми възникват от само себе си.

— Не бързай толкова — каза той. — Ще научиш, когато му дойде времето, и тогава ще бъдеш сам, разчитайки само на себе си.

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

7

Пропуснах да сложа текста към диаграмата. Прочетох по диагонал и не се замислих изобщо. Потърсих моя извадка и до там. Този път няма да поправя заглавието на темата. Ако Vito прецени, нека я премести в друг подходящ раздел. 😎😊

Не, че питащият, Армандо Торес или аз - не сме фенове на Кастанеда.

Доста интересна дискусия, ако изобщо може тъй да се каже, се е заформила под картинката. Звучат ми, като пишман прикривачите от дир-а в 2007г. 😁😁

Quote: Carlos Castaneda, Tales of Power

"He had drawn a similar one years before when he tried to explain to me that it was not an
illusion that I had observed the same leaf falling four times from the same tree.
The diagram in the ashes had two epicenters; one he called "reason," the other, "will."
"Reason" was interconnected directly with a point he called "talking." Through "talking,"
"reason" was indirectly connected to three other points, "feeling," "dreaming" and "seeing." The
other epicenter, "will," was directly connected to "feeling," "dreaming" and "seeing"; but only
indirectly to "reason" and "talking."
I remarked that the diagram was different from the one I had recorded years before.
"The outer form is of no importance," he said. "These points represent a human being and can
be drawn in any way you want."
"Do they represent the body of a human being?" I asked.
"Don't call it the body," he said. "These are eight points on the fibers of a luminous being. A
sorcerer says, as you can see in the diagram, that a human being is, first of all, will, because will
is directly connected to three points, feeling, dreaming and seeing; then next, a human being is
reason. This is properly a center that is smaller than will; it is connected only with talking."
_____________________________________________________________

The Diagram I attached reflects my understanding of the above quote from the "Tales of Power"  book.   Additional reference to this diagram,  I found in the book by Armondo Torres "Encounter with the Nagual".    The question I have to  this forum is about the connecting lines. I suspect that the lines between each energy center reflects a process. Example: the connection between the Reason Point  and Talking Point creates Understanding.    In case you agree that the lines are of significant processing of energy, would you help to define the interaction between the other Points on this diagram?

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

8

Който е чел книжките в оригинал, предполагам ги е виждал тия рисунчици. Следващата не е предизвикала дискусии за жалост. 😁😁

Reason is big actor and anchor chaining awareness to a projection of a shared consensus that it is essentially illusion; like money as an exchange for value, an illusion within the illusion, for example.  Reason and understanding have a very small role to play in the seeing arts, and consequently why clarity is consider an enemy on that path.  Fear receives a lot of play time, generally speaking, as the biggest badass of the enemies. 

http://sk.uploads.im/t/cZobV.jpg

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

Quick post

Write and submit your messageYou are here » Всички тайни на Карлос Кастанеда » #Учението на дон Хуан » Рисунки на последователи