... Примери за мемове са мелодии, идеи, модерни думички и изрази, начини за приготвяне на супа или
строителни арки. Точно както гените, се разпространяват в генофонда, преминавайки от едно тяло в друго с помощта на сперматозоиди или яйцеклетки, мемовете се разпространяват по същия начин, преминавайки от един мозък на друг чрез процес, който в най-широкия смисъл на думата може да се нарече имитация.
Ако един учен е чувал или чел за интересна идея, той я разказва на своите колеги и студенти.
Той я споменава в своите статии и лекции. Ако идеята се подхване, то казваме, че тя се разпространява,
прехвърля се от един мозък на друг. Както елегантно е формулирал моя колега Х. Хъмфри (N.K. Humphrey) смисъла на ранните наброски на тази глава, "мемовете трябва да се разглеждат като живи структури, не само в метафоричния смисъл, но и в техническия смисъл на думата.
Ако посадите в моя разум плодовит мем, вие буквално сте заселили в него паразит, превръщайки самия разум в носител, където става размножението му, точно както се размножава вирус, водещ паразитно съществуване в генетичния апарат на клетката-гостоприемник.
Това не е просто facon de parler (фр. образен израз): мемът, да речем, "вярата в задгробен живот" се реализира физически, милиони пъти като някаква структура в нервната система на хората по целия свят".

Мемът

Да разгледаме сега за идеята за Бога. Ние не знаем как е възникнала в мемофонда. Възможно тя да е възниквала многократно от независими "мутации". Както и да е, това е много стара идея. Как тя се репликира (размножава, разпространява, развива)? С помощта на писмено и говоримо слово, подкрепено от велика музика и изобразително изкуство. Защо тази идея има толкова висока жизненост? Спомнете си, че в този случай "оцеляване" не означава оцеляването на гените в генофонда, а оцеляването на мема в мемофонда. Всъщност въпросът е: в какво се състои тази "особеност" на идеята за Бога, която й придава стабилност и способност да проникне в културната среда? Оцеляването на добър мем, включен в мемофонда, се дължи на неговата голяма психологическа привлекателност. На пръв поглед идеята за Бога дава разумен отговор на дълбоки и тревожни въпроси за смисъла на съществуването. Тя ни дава надежда, че срещу несправедливостите в този свят могат да бъдат възмездени в отвъдното. "Винаги протегнатите ръце", готови да ни подкрепят в моменти на слабост, които, подобно на плацебо, не губят своята ефективност, въпреки че съществуват само във въображението ни. Ето някои от причините, защо се копира идеята за Бога, толкова лесно от последователни поколения на индивидуалните ни мозъци. Бог съществува, дори и само под формата на мем, с висока степен на оцеляване и инфекциозност в средата, създавана от човешката култура. ...

Read more: http://bgchaos.com/478/origin/dawkins-the-selfish-gene/мемовте-културните-гени-част-11/#ixzz4kxOxgWD5

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!