https://vimeo.com/209618861

https://vimeo.com/209074327

https://vimeo.com/209070433

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!